Hiervoor kunt u bij uw huisarts terecht

 • Psychosociale problematiek
 • Bloedafnames
 • Electrocardiogram
 • Kleine heelkunde: verwijderen huidletsels, wratten, etc.
 • Cryotherapie
 • Hechtingen en wondzorg
 • Gynaecologie: anticonceptie, borstonderzoek, uitstrijkje, zwangerschapstest en - begeleiding
 • Reisadvies
 • Vaccinaties
 • Gipsen, spalken
 • Stervensbegeleiding, palliatieve zorg en begeleiding
 • Aangenomen arts voor de politie

Zo nodig wordt u door uw huisarts naar een specialist doorverwezen.